Explosieveiligheid

Onze ATEX specialisten brengen risico's terug tot een aanvaardbaar niveau

Bömer Engineering Services is u graag van dienst met o.a.:

  • Het vaststellen van zonering
  • Samenstellen Explosie Veiligheids­Document (EVD)
  • Toe te passen beschermingswijzen
  • Het ontwerpen van explosieveilige installaties
  • Correct documenteren van de installatie
  • Montagebegeleiding
  • Beoordelen van installaties
  • ATEX 114 & ATEX 153
explosieveiligheid

8

Ons team van ATEX specialisten staat voor u klaar.

1977

Al 44 jaar actief in chemie, farmacie, machine­bouw & papier­industrie.

Expert en Klankbord voor Explosie­veiligheid

Onze opdrachtgevers voor het vergroten van explosieveiligheid zijn onder meer machineleveranciers en industrieën die actief zijn in de productie van waterstof. Bömer is voor hen een klankbord voor alle vragen op gebied van explosieveiligheid, functionele veiligheid en elektrische veiligheid. Een vraagbaak voor installateurs, HSE-managers van eindgebruikers of installatieverantwoordelijken (IV™ers).

Ontwerp van Explosie­veilige Installaties

Explosieveiligheid heeft invloed op het gehele ontwerp van een installatie. Het is van belang dat er vanaf het begin van een project een ATEX-deskundige betrokken is. Bömer Engineering Services vult machinebouwers en installatie­eigenaren daarbij dynamisch aan. En door onze deelname aan de Nederlandse normcommissie voor explosieveiligheid NEC31 zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van explosieveiligheid.

Installatie van Explosie­veilige Installaties

Bömer kan ook begeleiden bij de montage van installaties, het toezien op de beschermingswijzen, het beoordelen van installaties en het opstellen van een verificatiedossier. Ons zusterbedrijf ExInspect BV kan (periodieke) inspecties uitvoeren bij installaties op gebied van explosieveiligheid. Exinspect is een onafhankelijke onderneming die inspecties uitvoert van productie- en procesinstallaties met explosierisico. De basis wordt gevormd door de ATEX-richtlijnen en de relevante geharmoniseerde normen.

Explosie­veiligheids­documenten

Naast het ontwerp van installaties maken wij Explosieveiligheidsdocumenten (EVD™) voor bedrijven die volgens de wet verplicht zijn deze op te stellen. Uitgangspunt daarbij is het opstellen van een zogenoemd levend document, dat bij wijzigingen in de installatie, of veranderingen in de werkwijze, wordt aangepast. En dus continu toegepast wordt. Geen rapport dat bij de opdrachtgever in de la verdwijnt, maar waar onze opdrachtgevers zelf mee verder aan de slag gaan en begrijpen wat er staat en wat het exact inhoudt.

Wet- & Regelgeving (ATEX 114/153)

Om explosieveiligheid in de industrie te bevorderen zijn er in Europa twee ATEX (ATmosphère EXplosible) richtlijnen. De eerste richtlijn is bedoeld voor producenten en wordt in het dagelijks gebruik ook wel de ATEX 114 genoemd. De ATEX 114-richtlijn is in Nederland verankerd in de warenwet. De tweede ATEX-richtlijn is voor eigenaren van installaties met een explosierisico. Deze is bekend als ATEX 153. Een richtlijn die in Nederland is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet. ATEX-regelgeving is een wettelijke verplichting en een van de speerpunten waarop de Inspectie SZW controleert.

Contact

Neem contact met ons op

Op zoek naar expertise? Of extra capaciteit? Neem dan gerust contact met ons op. Na een telefonische introductie komen we graag langs voor een persoonlijke kennismaking. Zo heb je binnen afzienbare tijd duidelijkheid over de omvang en kosten van jouw vraagstuk.