Explosieveiligheid

Normen over explosieveiligheid? Kom aan boord en stuur mee!

Pieter Bolder, 23 augustus 2021

Explosies veroorzaken vaak grote schade en persoonlijk letsel. Het is daarom van wezenlijk belang de veiligheid te (blijven) verbeteren in gebieden waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn. Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Zeker als de veiligheid in het geding is. Pieter Bolder is lid van de normcommissie Explosieveiligheid. In dit blog zijn motivatie om deel te nemen aan dit gespecialiseerde platform.

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is opgericht in 1916. Het instituut verbindt partijen om afspraken te maken over normen en richtlijnen. NEN beheert ruim 34.000 in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). Pieter: “NEN telt ruim 550 normcommissies met zo’n 5.500 actieve commissieleden. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten maar de uitwerking daarvan. Iedereen kan hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een specifieke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten en diensten. Normen dagen de maatschappij in feite uit om te innoveren.”

Normcommissie Explosieveiligheid

NEN-normen worden ontwikkeld door inhoudsexperts en specialisten op het gebied van normontwikkeling. Pieter: “De normcommissie Explosieveiligheid stimuleert het gebruik van normen om de veiligheid te waarborgen. De normcommissie bestaat uit zo’n 40 personen en neemt deel aan de normalisatieactiviteiten van zowel de mondiale als Europese technische commissies op het terrein van explosieveiligheid. Ik ben in contact gekomen met deze commissie omdat ik vragen had over specifieke normen. Vervolgens ben ik gevraagd om in de commissie zitting te nemen. Formeel wordt er gestemd of je mag deelnemen aan de commissie. Er wordt echter niet vaak bezwaar gemaakt om aan een commissie deel te nemen. Het kost namelijk tijd waar geen financiële vergoeding tegenover staat. Sterker nog, het deelnemen aan de commissie kost lidmaatschapsgeld.”

Van draft naar norm

Explosieveiligheid is een omvangrijk vakgebied. Het is onderverdeeld in subvakgebieden c.q. normen. Pieter: “Tweemaal per jaar is er een plenaire bijeenkomst. Tussendoor zijn er vergaderingen met de subcommissies. Bij de ontwikkeling van een norm zijn de werkzaamheden intensiever omdat er veel stukken worden geschreven die van commentaar en advies moeten worden voorzien. De eerste draft van een norm neemt dan ook vaak het meeste tijd in beslag. Die draft is vooral inhoudelijk. Gemiddeld besteed ik iedere week een uur aan de normcommissie Explosieveiligheid. Soms een maand niet en de volgende maand een hele dag. Mijn drijfveer om hier aan deel te nemen is het opbouwen van een breed netwerk, het uitoefenen van invloed op de normen en het onderhouden van kennis op het gebied van explosieveiligheid. Door deel te nemen aan de commissie kan ik anticiperen op de normen die gaan komen. Een norm is vaak een bundeling van compromissen. Ik probeer te voorkomen dat er onnodig veel normen worden vastgelegd. Het is daarom belangrijk om aan boord te zijn. Alleen dan kun je meesturen.”

Laat je stem horen

Heb jij een idee voor een norm over explosieveiligheid? Wil je deelnemen aan het ontwikkelen van een norm en meepraten in een normcommissie? Dat kan! Iedereen met belang bij een onderwerp kan meedoen aan normontwikkeling. Meedoen betekent ook meebeslissen. Vooraf aan de knoppen draaien in plaats van achteraf voor een onvoldongen feit staan. Zeker voor eindgebruikers, zoals installateurs en installatie eigenaren, kan dit een belangrijk platform zijn om hun ideeën kenbaar te maken. Heb je vragen over de normcommissie veiligheid en wil je misschien ook deelnemen? Bel of mail mij gerust.

bomer engineering services
Bömer Engineering Services

Bömer Engineering Services helpt industriële organisaties beter en veiliger te presteren. Met ons team van specialisten kunnen wij ideeën, concepten en uitgangspunten voor de engineering van installaties en machines vertalen naar precieze specificaties en concrete ontwerpen.