Elektrische veiligheid

Wij voorkomen uitval én letsel met de beveiliging van elektrische circuits

Bömer Engineering Services is u graag van dienst met o.a.:

  • Netwerkanalyse: onderzoek naar o.a. selectiviteit & kabeldikte
  • Bepaling van het vlamboogrisico, de vlamboogstroom en vlamboogenergie
  • Bepaling van thermische- en dynamische kortsluitvastheid
  • Bepaling van beveiligingstypen en de bijbehorende uitschakeltijd
  • Bepaling van de vereiste PBM-klassen voor werkzaamheden aan verdelers/MCC’s
  • NEN1010, NEN-EN-IEC 60204-1, NEN-EN-IEC 61439, NEN 3140, NEN 3840 & IEEE 1584
elektrische veiligheid

8

Ons team van veiligheids­specialisten staat voor u klaar.

1977

Al 44 jaar actief in chemie, farmacie, machine­bouw & papier­industrie.

Dimensioneren van beveiligingen

De focus bij elektrische veiligheid ligt vooral op het bepalen (dimensioneren) van juiste beveiligingen voor elektrische circuits. Vragen komen vooral van beheerders van grote(re) elektrische installaties. Vaak grote fabrieken waar met forse vermogens wordt gewerkt en waar grote consequenties zijn bij een eventuele uitval.

Ontwerp en analyse van elektrische netwerken

Elektrische beveiliging heeft te maken met kabellengte, kabeldikte en in serie staande beveiligingen. Iedere beveiliging beveiligt een specifiek stuk netwerk. De juiste beveiliging moet ervoor zorgen dat bij een bepaalde fout een deel van het netwerk uitgaat. Voor het ontwerp van selectieve beveiligingen is het noodzakelijk het elektrische netwerk uitstekend te kennen. In het ene geval hebben wij het netwerk zelf ontworpen, in het andere geval is het noodzakelijk om een bestaand netwerk vooraf te analyseren.

Identificeren van vlamboogrisico

Een specifiek risico waar wij ons in hebben verdiept, is het ontstaan en de gevolgen van vlambogen (arc flash). Een vlamboog is een elektrische stroom die zich door de lucht verplaatst. Hierbij komt ter plaatse veel energie vrij. Energie die kan leiden tot een extreme temperatuursverhoging (tot 20.000°C). De lucht rond de vlamboog wordt zeer snel verhit en metalen delen in de omgeving smelten en verdampen vrijwel onmiddellijk. Het gevolg is een steekvlam en een drukgolf (explosie) die kan leiden tot letsel en zeer grote materiële schade.

Berekenen vlambogen en vaststellen PBM’s

De vragen die ons gesteld worden over vlamboogrisico's komen meestal van een installatie­verantwoordelijke (IV™er). Om deze risico's in kaart te brengen hebben wij diverse rekenmodellen ontwikkeld, gebaseerd op de norm IEEE 1584. Hiermee kunnen wij inzicht geven over vrijkomende energie en daarmee de benodigde PBM™s om veilig te kunnen werken. Met betrekking tot elektrische veiligheid kunnen wij onder meer ondersteunen bij de bepaling van vereiste PBM-klassen voor werkzaamheden aan elektrische verdelers en MCC’s. We kunnen berekeningen zowel voor AC als DC installaties uitvoeren.

Veiligheids­normen & Regelgeving

De regelgeving voor elektrische veiligheid is in Nederland verankerd in de Arbowet. De eisen die hierin gesteld worden aan elektrische apparatuur zijn gekoppeld aan de actuele stand der techniek. Daardoor beweegt de regelgeving voor elektrische veiligheid mee met de ontwikkelingen in de markt. Ook als u geen aanpassingen maakt aan uw werkproces of installatie, kan daarom na een incident blijken dat u niet langer voldoet aan de regelgeving. Bömer is doorlopend op de hoogte van relevante marktontwikkelingen. Zo helpen wij industriële organisaties te (blijven) voldoen aan de regelgeving.

Contact

Neem contact met ons op

Op zoek naar expertise? Of extra capaciteit? Neem dan gerust contact met ons op. Na een telefonische introductie komen we graag langs voor een persoonlijke kennismaking. Zo heb je binnen afzienbare tijd duidelijkheid over de omvang en kosten van jouw vraagstuk.