Functionele veiligheid

Wij zorgen voor een veilige werkvloer en beperken jouw ondernemings­risico

Bömer Engineering Services levert uiteenlopende diensten op het gebied van functionele veiligheid, waaronder:

  • Gevaarsindicatie (HazOp)
  • Risicoanalyse (o.a. SIL classificatie, risico matrices)
  • Toetsen van betrouwbaarheid van beveiligingen (SIL verificatie)
  • Opstellen van testprotocollen voor beveiligingen
  • IEC 61508, IEC 61511 & IEC 62061
functionele veiligheid

8

Ons team van TÜV-gecertificeerde specialisten staat voor u klaar.

1977

Al 44 jaar actief in chemie, farmacie, machine­bouw & papier­industrie.

Functionele veiligheid in de proces­industrie

Bij functionele veiligheid kan het gaan om een veelheid aan risico’s. Vragen over functionele veiligheid komen uit de procesindustrie, van installatiebeheerders of komen voort uit een projectorganisatie. Voor machinebouwers is de aard van de processen - en daarmee de aard van de beveiliging die daarmee gepaard gaat - wezenlijk anders.

Acceptabel Risico­niveau

Bij processen en installaties die veel gevaar met zich meebrengen, is er een functioneel veiligheidssysteem nodig om tot een acceptabel risiconiveau te komen. Functionele veiligheid is veiligheid die gecreëerd wordt door een specifiek automatisch veiligheidssysteem. Een eenvoudig voorbeeld van functionele veiligheid is een rookmelder. Een rookmelder is een separaat systeem dat een gevaar detecteert. Als daar een automatisch blusapparaat aan gekoppeld wordt, hebben we een zogenoemd Safety Instrumented System (SIS). Met andere woorden: door de inzet van een specifiek veiligheidssysteem wordt het risico gereduceerd naar een vooraf bepaald risiconiveau.

Scenario's in kaart brengen

De kern van functionele veiligheid is risico’s in kaart te brengen en in te schatten wat de kans is dat een risico zich voordoet en wat het gevolg daarvan is. Zo zijn er technieken om analyses te maken om gevaarscenario’s in kaart te brengen. Bömer Engineering Services houdt zich bezig met het gehele traject om risico's te reduceren. Vanaf de analyse en kwantificering van de risico’s tot aan de definitie en het ontwerp van Safety Instrumented Functions (SIF's). Een bekend onderdeel van functionele veiligheid is het maken van Safety Integrity Level-berekeningen. SIL is een kwantificering van de risicoreductie die een veiligheidsfunctie bereikt.

Ontwerpen voor functionele veiligheid

Bömer kan HazOp-teams van opdrachtgevers ondersteunen als expert op het gebied van functionele veiligheid én als E/I specialist. Wij vertalen de uitkomsten van de HazOp in een Safety Requirement Specification (SRS) en in een overzichtelijk en precies ontwerp van Safety Instrumented Functions (SIF’s). Ten slotte helpen onze ervaren engineers bij het opstellen van testprotocollen voor het periodiek testen van SIF's.

Veiligheids­normen & Regelgeving

Functionele veiligheid is feitelijk verankerd in de Arbowetgeving. Normen voor functionele veiligheid zijn IEC 61508 (moedernorm), IEC 61511 (functionele veiligheid in procestechniek) en IEC 62061 (functionele veiligheid voor machines). Van belang is dat er vanaf het begin van het installatieontwerp een functionele veiligheidsexpert betrokken is. Voor ondersteuning bij functionele veiligheid hebben wij TUV-gecertificeerde functional safety engineers in dienst. Zij kunnen testprotocollen opstellen voor bijvoorbeeld het periodiek testen van SIF’s.

Contact

Neem contact met ons op

Op zoek naar expertise? Of extra capaciteit? Neem dan gerust contact met ons op. Na een telefonische introductie komen we graag langs voor een persoonlijke kennismaking. Zo heb je binnen afzienbare tijd duidelijkheid over de omvang en kosten van jouw vraagstuk.