Engineering

Energie besparen? Dikkere motorkabels!

Pieter Bolder, 2 februari 2021

In de industrie worden veel elektromotoren toegepast. Deze motoren zijn met kabels aangesloten op een elektrische voedingsverdeler. Iedere kabel heeft een Ohmse weerstand R. Als er stroom door de kabel loopt is het gevolg van de Ohmse weerstand dat de kabel warm wordt. Deze warmte die de kabel uitstraalt is een energieverlies, de zogenaamde kabelverliezen I2*R

Afhankelijk van geleidertemperatuur

De grootte van de ohmse weerstand R hangt af van het geleidermateriaal, dat is meestal koper voor deze motorkabels. Maar het is ook afhankelijk van de lengte, de doorsnede en de temperatuur van de geleider. De geleidertemperatuur hangt vervolgens weer af van de omgevingstemperatuur en de wijze van aanleg van de kabel en natuurlijk ook van de grootte van de stroom.

De belastingen voor spanningsafhankelijkheid zijn onder te verdelen in constante impedanties, zoals de ouderwetse gloeilampen, constante stromen, zoals in vermogenselectronische apparaten en constante vermogens, zoals motoren, welke eventueel aangestuurd worden met een frequentieregelaar.

Bij constante vermogensbelastingen zal de stroom groter worden, indien de spanning op deze belasting daalt, en kleiner worden als de spanning stijgt.

Energieverlies verlagen

Nadat we een aantal motorvoedingen hadden doorgerekend bleek dat de energieverliezen ten gevolge van de kabelverliezen zijn te verlagen door het installeren van een motorkabel welke één stap groter is in doorsnede dan minimaal benodigd om de motor te voeden. Hierdoor wordt de ohmse weerstand lager en daardoor stijgt de motorklemspanning en daalt de motorstroom. Dit heeft dus een gunstig effect op de kabelverliezen I2*R

Het installeren van een dikkere motorkabel kost wel meer geld. Uit een casestudie van motoren van 5,5kW tot 160kW blijkt dat bij 24/7 vollast gebruik de terugverdientijd tussen de 3-6 jaar ligt, uitgaande van een motorkabel die 100 meter lang is.

Minimale rendement van elektromotoren

Op 1 juli 2021 en op 1 juli 2023 gaat er iets veranderen in de wetgeving wat betreft het minimale rendement van elektromotoren en frequentieregelaars. Wat gaat er veranderen hoe zorg je dat je voorbereid bent?

In een volgend blog gaan we hier verder op in.

Meer weten?

Wees dus voorbereid. Heb je interesse in de veranderingen, onderzoek naar energiebesparing en terugverdientijden ten gevolge van grotere motor- en/of voedingskabels? Neem dan contact op via 055 – 521 60 77 of vul het contactformulier op de website in.

bomer engineering services
Bömer Engineering Services

Bömer Engineering Services helpt industriële organisaties beter en veiliger te presteren. Met ons team van specialisten kunnen wij ideeën, concepten en uitgangspunten voor de engineering van installaties en machines vertalen naar precieze specificaties en concrete ontwerpen.