Functionele Veiligheid

Hoeveel pech kan jij hebben?

Pieter Bolder, 13 september 2021

risicoanalyse

Wil je weten hoe veilig een machine of proces is? Dan moet je eerst weten welke risico’s er mee verbonden zijn. Een risico is de kans dat er iets mis kan gaan in relatie met de schade daarvan. Het in kaart brengen van risico’s, is het maken van een onderbouwde kansberekening van wat er allemaal mis kan gaan. Hoe doe je dat en wie zijn er bij betrokken?

Een risicoanalyse maak je nooit alleen. Het in kaart brengen van risico’s kan tijdens brainstormsessies waarbij verschillende disciplines aanwezig zijn. In een chemische fabriek heb je het dan minimaal over een veiligheidsdeskundige, procestechnoloog, besturingsspecialist, mechanicus, onderhoudsmedewerker en operator. Tijdens een brainstromsessie bepaal je in eerste instantie gezamenlijk de logische stukken uit het proces. Aan de hand van proces gerelateerde trefwoorden kijkt het brainstormteam vervolgens wat er in dat deel mis kan gaan, en wat uiteindelijk het gevolg daarvan is.

Gestructureerd overleg

Een brainstormsessie is geen structuurloze bijeenkomst waar maar wat geroepen wordt in de hoop dat het iets oplevert. Brainstromsessies worden aangestuurd door een voorzitter die ervaren is in het begeleiden van dergelijke processen. De voorzitter zorgt ook voor de verslaggeving van de sessies. Tijdens de brainstorm bedenkt het team aan de hand van steekwoorden allerlei scenario’s met mogelijke risico’s. Bijvoorbeeld: kan de druk in een ketel te hoog worden? Of juist te laag? Wat is de kans dat dit gebeurt? Hoe kan dat gebeuren en wat is dan het gevolg? Niet alles is voorspelbaar. Wel zijn er cijfers beschikbaar over hoe vaak een bepaald apparaat stuk gaat. Of hoe vaak een operator niet juist handelt. Wat dat laatste betreft zijn er tal van studies beschikbaar; welke taken zijn kwetsbaar en hoe vaak gaat dat in de praktijk mis.

Acceptabel

Het in kaart brengen van risico’s is de basis bij het vaststellen van het veiligheidsbeleid. Welke risico’s accepteer je als organisatie nog? Een bepaald scenario kan 1 op de 1.000 keer voorkomen. Het gevolg is bijvoorbeeld een materiele schade die je als organisatie kan opvangen. Accepteer je dit risico? Een scenario kan ook 1 op de 100.000 keer voorkomen met mogelijke slachtoffers en doden. Dat is een totaal ander risico. Als je dit risico niet accepteert, dan is het dus nodig om maatregelen te nemen die dit risico wegnemen of verkleinen. Of dat je de kans verkleint naar bijvoorbeeld een acceptabel risico van 1 op de 1.000.000. De risico’s die je wel of niet accepteert worden vastgelegd in een risicomatrix, waar de directie voor tekent.

Drijfveer

Risicoanalyse heeft verschillende drijfveren. Door gevaren weg te nemen of uit te sluiten kunnen organisaties economische schade voorkomen of beperken. Ook kunnen negatieve milieugevolgen weg genomen worden. De belangrijkste drijfveer is echter het reduceren van gevaren voor medewerkers of bewoners in de directe omgeving van de fabriek. Onze experts helpen graag mee om risico’s in kaart te brengen en daarmee de veiligheid bij industriële processen te verkleinen. Of dit nu gaat om explosieveiligheid, functionele veiligheid of elektrische veiligheid. Wij hebben actuele expertise die wij onder andere opdoen door onze deelname aan verschillende normcommissies. Bel of mail mij gerust als je benieuwd bent hoeveel pech jouw organisatie kan hebben.

bomer engineering services
Bömer Engineering Services

Bömer Engineering Services helpt industriële organisaties beter en veiliger te presteren. Met ons team van specialisten kunnen wij ideeën, concepten en uitgangspunten voor de engineering van installaties en machines vertalen naar precieze specificaties en concrete ontwerpen.