Elektrische veiligheid

 

Elektrische veiligheid kent heel veel aspecten. De bekendste norm met betrekking tot elektrische veiligheid is vermoedelijk de NEN3140 (NEderlandse Norm), maar er zijn er veel meer. Bij het ontwerpen van elektrische installaties komen veel veiligheidsaspecten en normen aan te pas.

Een specifiek risico waar we ons in verdiept hebben is het ontstaan, en de gevolgen, van vlambogen (arc flash).

Een vlamboog is een elektrische stroom die door lucht loopt. Hierbij komt een enorme energie vrij, wat initieel leidt tot enorme temperatuurverhoging ter plaatse (tot 20.000°C). De lucht rond de vlamboog wordt zeer snel verhit en metalen delen in de omgeving smelten en verdampen vrijwel onmiddellijk en zorgen dat de omgeving vlamvat. Er ontstaat een steekvlam en door de enorme volumetoename een drukgolf (explosie) met als gevolg (zeer) grote materiële schade.

Met betrekking tot elektrische veiligheid kunnen we ondersteunen bij:

  • Netwerkanalyse: onderzoek naar selectiviteit, kabeldikte e.d.

  • Bepaling minimale en maximale kortsluitstromen

  • Bepaling vlamboogstroom

  • Bepaling type beveiliging en bijbehorende uitschakeltijd

  • Bepaling (vrijkomende) vlamboogenergie

  • Bepaling vereiste PBM klassen voor werkzaamheden en bediening betreffende verdelers/MCC’s