Functionele Veiligheid

Een sterk staaltje intrinsieke veiligheid: the only way is up!

Pieter Bolder, 8 augustus 2022

Een sterk staaltje intrinsieke veiligheid: the only way is u

Bömer Engineering wordt op basis van zijn specifieke kennis van en ervaring met meet- en regeltechniek en de dynamica van processen regelmatig betrokken bij industriële veiligheidsvraagstukken. Zo ook door een van zijn klanten, een Nederlandse multinational, die een Hazardous and Operability Study (HazOP) wilde laten uitvoeren voor de ontwikkeling van een installatie in een fabriek in China waarin een grote hoeveelheid blauwzuur opgeslagen moest worden.

Risicoscenario’s

HazOp is een beproefde brainstormtechniek waarin experts vanuit verschillende disciplines op basis van gidswoorden, zoals bijvoorbeeld druk, nauwgezet in kaart brengen wat de eventuele gevolgen en risico’s daarbij zijn. In dit geval was met het oog op de mogelijke gevaren gekozen voor meerdere studies in diverse stadia van het project. Blauwzuur is namelijk een uiterst giftige stof die zelfs bij lage concentraties dodelijk is. Zorgvuldigheid en nauwlettendheid waren dus geboden.

Terugstroming

Uit de conclusies kwam naar voren dat de oplossing gezocht moest worden in een intrinsiek veilige installatie en niet in een oplossing gebaseerd op meet- en regeltechniek. Wat was namelijk het geval: bij uitval van een pomp was door hevelwerking het risico aanwezig dat er blauwzuur terug zou stromen van het reactorvat naar de buffer. Met alle gevolgen van dien. Daar moest dus wat op bedacht worden. En dat deden we door de leiding van buffer naar reactorvat, de hevel, dusdanig omhoog te brengen – ruim tien meter boven de reactor– dat de vloeistofkolom altijd breekt en hevelen onmogelijk wordt. Dus de leiding vanuit de pomp bij het buffervat eerst omhoog tot ruim 10 m boven de reactor, en dan weer naar beneden naar de reactor die iets boven de buffer in de constructie geplaatst was.

Brede kijk

Een even zekere als voor het oog spectaculaire oplossing waarmee Bömer niet alleen zijn kennis en veelzijdigheid, maar vooral ook zijn brede kijk op industriële veiligheid heeft aangetoond. Door de grenzen van het eigen vakgebied te onderkennen en in eerste instantie te proberen een regeltechnische oplossing te vermijden, staat er nu in China een gewaarborgd veilige installatie die letterlijk en figuurlijk gezien mag worden.

bomer engineering services
Bömer Engineering Services

Bömer Engineering Services helpt industriële organisaties beter en veiliger te presteren. Met ons team van specialisten kunnen wij ideeën, concepten en uitgangspunten voor de engineering van installaties en machines vertalen naar precieze specificaties en concrete ontwerpen.